PRIVAATSUSE POLIITIKA

ÜLDINE TEAVE

Kui külastate veebilehte https://www.kasima.lt/, töötleb teie isikuandmeid UAB KASIMA, ärikood 302752257 (edaspidi “ettevõte”).

Aadress. 17A, Telšiai

El. E-post: [email protected]

Me austame füüsiliste isikute õigust oma isikuandmete kaitsele ja püüame tagada sellel veebisaidil töödeldavate isikuandmete kaitse.

Ettevõte võib käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal läbi vaadata ja muuta, seega soovitame teil perioodiliselt kontrollida, et te oleksite kursis käesoleva privaatsuspoliitika kehtiva versiooniga. Privaatsuspoliitika kehtiva versiooni avaldamise kuupäev on märgitud veebisaidi selle lehekülje ülaosas.

Veebisaidi külastajate ja teiste andmesubjektide isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning isikuandmete kaitseks vajalike tehniliste ja korralduslike meetmetega.

Ettevõte kasutab teie poolt esitatud või ettevõtte poolt kogutud isikuandmeid ainult privaatsuspoliitikas või teile saadetud eraldi teatises sätestatud eesmärkidel ning ei anna isikuandmeid teistele isikutele haldamiseks edasi, välja arvatud käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel. Seadusega ettenähtud juhtudel võidakse teie andmed edastada ka pädevatele asutustele. Muud juhtumid, mil teie isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele (ettevõtte partnerid, andmetöötlejad jne), on sätestatud privaatsuspoliitika eraldi osades.