PRIVĀTUMA POLITIKA

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Apmeklējot tīmekļa vietni https://www.kasima.lt/, jūsu personas datus apstrādā UAB KASIMA, uzņēmuma kods 302752257 (turpmāk tekstā – Uzņēmums).

Adrese. 17A, Telšiai

El. E-pasts: [email protected]

Mēs respektējam fizisko personu tiesības uz viņu personas datu aizsardzību un cenšamies nodrošināt šajā vietnē apstrādāto personas datu aizsardzību.

Uzņēmums jebkurā laikā var pārskatīt un grozīt šo konfidencialitātes politiku, tāpēc iesakām periodiski pārbaudīt, vai esat iepazinies ar šīs konfidencialitātes politikas aktuālo versiju. Šīs tīmekļa vietnes lapas augšpusē ir norādīts datums, kad publicēta pašreizējā konfidencialitātes politikas versija.

Tīmekļa vietnes apmeklētāju un citu datu subjektu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un izmantojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai.

Sabiedrība izmanto jūsu sniegtos vai Sabiedrības savāktos personas datus tikai mērķiem, kas izklāstīti Privātuma politikā vai atsevišķā paziņojumā jums, un nenodod personas datus pārvaldīšanai citām personām, izņemot šajā Privātuma politikā noteiktos gadījumus. Likumā paredzētajos gadījumos jūsu dati var tikt nosūtīti arī kompetentajām iestādēm. Citi gadījumi, kad jūsu personas dati tiek nodoti trešajām personām (Sabiedrības partneriem, datu apstrādātājiem utt.), ir izklāstīti atsevišķās Privātuma politikas sadaļās.